Hải Dương: Xây dựng nông thôn mới từ sự đồng thuận
11:29 - 25/04/2022
Những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào sâu rộng, đưa Hải Dương trở thành 1 trong 5 tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Hải Dương là 1 trong 5 tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.


Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hải Dương Nguyễn Việt Anh đánh giá, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Chương trình với mục tiêu tổng quát là xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững.

"Với sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương đã thực sự trở thành phong trào sâu rộng, có được những kết quả hết sức phấn khởi, đạt được các mục tiêu về phát triển nông thôn kiểu mẫu và tạo sự đột phá rõ rệt. Diện mạo nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo nên sự phấn khởi và niềm tin rất lớn trong Nhân dân” - ông Nguyễn Việt Anh cho biết.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, Chương trình đã thu hút và huy động nguồn lực của toàn xã hội với hơn 58 nghìn tỷ đồng, đặc biệt là sự đóng góp của cộng đồng, người dân (công sức, hiến đất…). Toàn tỉnh đã có 178/178 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 12/12 đơn vị cấp huyện về đích nông thôn mới, có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...

Nhờ Chương trình, hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng hoàn thiện, với 1.187km đường giao thông nông thôn được nâng cấp, tu bổ và xây mới đáp ứng nhu cầu vận chuyển, lưu thông hàng hóa nông sản và đảm bảo liên kết vùng. 100% trường học đạt chuẩn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, 70% trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ I trở lên.

Cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn có sự chuyển dịch tích cực, công nghiệp và dịch vụ nông thôn tăng trưởng nhanh. Sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh mẽ theo hướng hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, đẩy mạnh tiêu chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường, đổi mới phương thức tổ chức sản xuất nhất là liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.

Chính vì vậy mà năm 2021, tuy ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng ngành nông nghiệp tỉnh Hải Dương vẫn đạt tăng trưởng 6,9% (đứng thứ 2 toàn quốc), với nhiều khâu đột phá. Thu nhập của người dân nông thôn tăng nhanh, ước đạt 56,530 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 1,36%; 100% hộ dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng nước sạch; an ninh chính trị được giữ vững. Không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Giai đoạn 2021 - 2025 căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hải Dương tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh Hải Dương phấn đấu đến năm 2025 có trên 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có trên 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 44,4%). Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 85 triệu đồng. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2025 đạt 210 triệu đồng... góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII.
 

 

Nguồn: kinhtedothi.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn