Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị
09:36 - 18/04/2022
Sáng ngày 15/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 - NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương; lãnh đạo chủ chốt 14 tỉnh trong vùng…

Toàn cảnh Hội nghị


Tại điểm cầu cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Trưởng, phó các Ban đơn vị thuộc Trung ương Hội, Trưởng, phó các đoàn thể cơ quan…


Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước cũng như trong vùng nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển vùng. Hội nghị khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với vùng trung du và miền núi Bắc bộ, mở đường cho những cơ chế chính sách mới để phát triển vùng.
 
Các đại biểu dự Hội nghị 


Đây là Hội nghị toàn quốc đầu tiên để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng. Nhiều tham luận của các bộ, ngành, địa phương trong vùng được trình bày tại Hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Để phát huy được tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng và cả nước, bên cạnh những chủ trương, chính sách phát triển chung cần phải có các chủ trương, chính sách phát triển cụ thể, sát hợp với từng vùng.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, sau Hội nghị, căn cứ vào Nghị quyết và Kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo, hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương và các cơ quan cấp trên, các cấp ủy và tổ chức Đảng ở Trung ương và các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị của các địa phương trong vùng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động và triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng sau Hội nghị, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh trong vùng trung du, miền núi Bắc bộ sẽ cùng với các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp trong cả nước quyết tâm nỗ lực phấn đấu tiếp tục đổi mới, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị, tạo bước chuyển biến mới, có tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ.


 
Bùi Nhuần
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn