Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm: Tập trung hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh
18:02 - 15/10/2021
Sáng ngày 15/10 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm phong trào nông dân thi đua SXKDG tỉnh Trà Vinh lần thứ IX giai đoạn 2017- 2021. Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương Hội


Tại Hội nghị, đồng chí Lê Bích Chi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh đã trình bày báo cáo nêu rõ: Những năm qua, phong trào nông dân thi đua SXKDG tại tỉnh Trà Vinh ngày càng có sức lan tỏa, trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn.


Qua công tác phát động thi đua, các cấp Hội đã tổ chức phát động được 13.493 cuộc, có 479.660 lượt người dự, 291.377 lượt hộ nông dân đăng ký. Bình xét có 146.934 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân SXKDG các cấp, chiếm 51% so với số hộ đăng ký; nhiều hộ giữ vững danh hiệu nông dân SXKDG 5 năm liền.


Các hộ nông dân SXKDG có thu nhập thấp nhất (trừ chi phí) trên 50 triệu đồng/người/năm, nhiều hộ có thu nhập cao, trên 1,2 tỷ đồng/năm. Riêng năm 2020 toàn tỉnh có 40.370 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKDG các cấp (có 62 hộ đạt cấp trung ương, 1.387 hộ đạt cấp tỉnh, 5.851 hộ đạt cấp huyện, thành phố, 33.069 hộ đạt cấp cấp cơ sở). Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phát động hội viên, nông dân đăng ký sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng năm có trên 100 ngàn hộ hội viên, nông dân đăng ký thực hiện.


Tại Hội nghị này, có 150 nông dân SXKDG tiêu biểu đại diện cho hàng chục ngàn nông dân SXKDG các cấp trong tỉnh và hội viên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Đây là những hội viên, nông dân đã tích cực, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phong trào đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và từng bước liên kết hình thành vùng sản xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn với sản lượng chất lượng cao ngày càng tăng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường và tăng thu nhập, nâng cao đời sống của nông dân trong tỉnh.
 
Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm phong trào nông dân thi đua SXKDG tỉnh Trà Vinh lần thứ IX giai đoạn 2017- 2021

Các cấp Hội tại địa phương đã phối hợp với ngành Nông nghiệp và PTNT; Khoa học và Công nghệ; các công ty sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp tổ chức thực hiện nhiều chương trình, dự án theo sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể.


Các cấp Hội đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Liên minh HTX, ngành nông nghiệp vận động hội viên, nông dân tham gia vào các loại hình kinh tế hợp tác; kết quả thành lập mới, củng cố và duy trì hoạt động 2.159 THT với 41.406 thành viên tham gia, trong đó có 842 THT với 14.909 thành viên hoạt động theo Nghị định 77 của Chính phủ do Hội vận động thành lập.


Hàng năm Ban Thường vụ tỉnh Hội đã chỉ đạo các cấp Hội xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác gắn với dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân nhằm hỗ trợ cho phát triển phong trào. Đã có nhiều THT hoạt động đạt hiệu quả, một số THT phát triển lên HTX nông nghiệp, trong đó cán bộ, hội viên nông dân làm nòng cốt trong tổ chức và hoạt động như: THT ấp Bào Ha đi lên HTX Nông nghiệp Hữu cơ xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải; HTX Nông nghiệp Tân Hùng, HTX Nông nghiệp Phú Cần huyện Tiểu Cần; THT Hạnh Mỹ thành HTX Nông nghiệp Hạnh Mỹ, xã Mỹ Long Bắc huyện Cầu Ngang...


Để hỗ trợ thúc đẩy cho phong trào phát triển, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động tranh thủ nguồn vốn ủy thác từ Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương, ngân sách tỉnh, huyện đã đầu tư trên 38 tỷ đồng giải ngân được 361 dự án, tổ, nhóm với 4.302 hộ vay.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Cầu Ngang

Từ những kết quả đạt được của phong trào đã thu hút đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội; trong 5 năm qua, các cấp Hội đã phát triển 21.880 nông dân vào hội viên mới, đã cấp thẻ 21.341 hội viên, đạt 99,81% tổng số hội viên; toàn tỉnh hiện có 125.847 hội viên, chiếm 91,4% so với tổng số hộ nông nghiệp, trong đó có 41.102 hội viên nòng cốt trên các lĩnh vực, chiếm 32,3%  so tổng số hội viên hiện có.


Đến nay có 103 cơ sở Hội, 733 chi Hội, thành lập mới 20 chi Hội nghề nghiệp với 692 hội viên và 4.995 tổ Hội nghề nghiệp có 79.223 hội viên, đây là cơ sở, tiền đề quan trọng, làm nguồn lực to lớn góp phần vào việc tuyên truyền liên kết sản xuất của hội viên nông dân. Phong trào nông dân SXKDG đã gắn kết nông dân vào tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hội viên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh với 86% cơ sở Hội, 76% chi Hội vững mạnh.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Duyên Hải


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua.


“Phong trào nông dân thi đua SXKDG mang thương hiệu riêng của Hội Nông dân Việt Nam, được cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn hệ thống hưởng ứng tích cực, ngày càng phát triển sâu rộng. Phong trào là tâm điểm trong hoạt động của các cấp Hội Nông dân”- Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm khẳng định.


Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đề nghị các cấp Hội tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai bài bản, trách nhiệm và cụ thể hóa tiêu chuẩn phong trào cho phù hợp với tình hình của địa phương; xác định nông dân SXKDG là hạt nhân, nòng cốt, động lực cho phát triển phong trào.


Đồng thời, các cấp Hội tăng cường vận động nông dân SXKDG liên kết, hợp tác, sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, tăng cường giúp đỡ hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những nông dân từ vùng dịch vừa trở về địa phương để bà con có việc làm, ổn định đời sống, thu nhập; xác định nông dân SXKDG là đầu tàu dẫn dắt cho nông dân sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế.


Bên cạnh đó, Hội cần tiếp tục hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh tiếp cận với các nguồn vốn, kiến thức nhằm ứng dụng tiến bộ KHKT, thực hiện chuyển đổi số để nâng cao số lượng nông dân SXKDG các cấp; tham gia ứng dụng công nghệ thông tin, các sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân.


Tại Hội nghị, UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh đã khen thưởng 64 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKDG giai đoạn 2017 – 2021.
Văn Hòe
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn