Hội ND Hưng Yên: Tích cực bảo vệ môi trường nông thôn
08:48 - 24/09/2021
(MTNT)- Từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của tỉnh hỗ trợ, thời gian qua Hội ND tỉnh đã tổ chức hàng trăm lớp tuyên truyền về bảo vệ môi trường (BVMT) cho hơn 10 nghìn lượt cán bộ, hội viên. Học viên tham gia các lớp học được trang bị kiến thức về thực trạng môi trường trên địa bàn tỉnh; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính quyền địa phương về BVMT. 
Hội đã xây dựng mô hình bảo vệ môi trường “chi Hội 3 không” gồm: Không có bao bì thuốc BVTV đã sử dụng trên đồng ruộng; không đốt rơm rạ sau thu hoạch, thải phụ phẩm nông nghiệp, gây ô nhiễm môi trường; không đổ chất thải chưa xử lý ra môi trường.


Ngoài ra, 100% cơ sở Hội đã tổ chức lồng ghép trong sinh hoạt chi, tổ Hội nhằm phổ biến, tuyên truyền pháp luật về BVMT cho gần 145 nghìn lượt cán bộ, hội viên.


Đáng chú ý, Hội ND tỉnh đã ban hành Đề án 06 về "Nâng cao vai trò của các cấp Hội ND trong tham gia BVMT nông thôn xanh - sạch - đẹp; góp phần xây dựng nông thôn mới". Trong đó, xây dựng mô hình bảo vệ môi trường “chi Hội 3 không” gồm: Không có bao bì thuốc BVTV đã sử dụng trên đồng ruộng; không đốt rơm rạ sau thu hoạch, thải phụ phẩm nông nghiệp, gây ô nhiễm môi trường; không đổ chất thải chưa xử lý ra môi trường.


Đến nay, riêng Hội ND tỉnh đã xây dựng được hơn 60 mô hình thu gom, xử lý sơ bộ bao bì thuốc BVTV trên đồng ruộng tại 60 cơ sở trong tỉnh. Các cấp Hội xây dựng được 98 "chi Hội 3 không"; 182 mô hình Hội ND tham gia BVMT; 436 tổ vệ sinh môi trường do Hội ND tự quản...

Đình Quyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn