Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
17:03 - 12/10/2021
Chiều ngày (11/10), tại Hà Nội Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII với hình thức kết nối trực tuyến điểm cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
 

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

 
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các Ban, đơn vị, Ủy viên cấp ủy các cấp trực thuộc Đảng bộ; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan.
 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
 


Hội nghị đã nghe đồng chí Lại Xuân Môn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Theo đó, Hội nghị diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 7/10, tại Thủ đô Hà Nội. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình  kinh tế-xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

 
Về phát triển kinh tế-xã hội năm 2021-2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đánh giá, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nước ta vẫn giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô, cơ bản bảo đảm các cân đối lớn, lạm phát được kiểm soát. Nhiều ngành lĩnh vực quan trọng tiếp tục được duy trì ổn định. Nông nghiệp khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.


Thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhận thức trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhận diện đầy đủ hơn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

 
Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao thông qua các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần này; đồng thời kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được trong 9 tháng qua; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế-xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 
Đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu


Sau Hội nghị, các đại biểu sẽ nghiên cứu, lĩnh hội tinh thần và kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, làm cơ sở để tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.
 

Việc tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị-xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 


Bùi Nhuần
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn