Ông Lương Quốc Đoàn-Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN được Thủ tướng bổ nhiệm thêm nhiệm vụ mới
11:09 - 28/09/2021
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1620/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ông Lương Quốc Đoàn đảm nhận chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Thào Xuân Sùng đã thôi giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng vừa ký Quyết định số 1626/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Dương Quyết Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng đoàn công tác khảo sát, tham quan mô hình trồng bưởi tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đây là địa phương đã đạt được nhiều kết quả sau 13 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ảnh: Minh Ngọc


Tại Quyết định số 1621/QĐ-TTg, ông Phạm Hồng Phương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam được bổ nhiệm kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thay ông Nguyễn Văn Đạo đã nghỉ công tác.
 

Tại Quyết định số 1622/QĐ-TTg, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính được bổ nhiệm kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thay ông Huỳnh Quang Hải đã nghỉ hưu theo chế độ.
 

Đồng thời, tại Quyết định số 1623/QĐ-TTg, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc được bổ nhiệm kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thay ông Đỗ Văn Chiến đã được cấp có thẩm quyền phân công công tác khác.
 

Ngân hàng Chính sách xã hội là tổ chức tín dụng thuộc Chính phủ Việt Nam được thành lập để cho vay hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngân hàng Chính sách xã hội như là một công cụ quan trọng để Chính phủ Việt Nam thực thi các chính sách tín dụng nhằm đảm bảo an sinh xã hội và cung cấp những tiện ích tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.
 

Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập ngày 4 tháng 10 năm 2002, tiền thân của ngân hàng này là Ngân hàng người nghèo được thành lập 31 tháng 8 năm 1995...

Nguồn: Danviet.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn