Bắc Kạn: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường
14:44 - 21/08/2021
(MTNT)- Theo đánh giá của ngành chuyên môn, hiện chất lượng môi trường không khí, nước trên địa bàn tỉnh đều nằm trong giới hạn cho phép. 
Hiện chất lượng môi trường không khí, nước trên địa bàn tỉnh đều nằm trong giới hạn cho phép. 


Cụ thể, cường độ tiếng ồn và hàm lượng các chất gây ô nhiễm (CO, NO2, SO2, bụi TSP) trong môi trường không khí tại các vị trí quan trắc đều thấp hơn giá trị cho phép. Tỉnh không có điểm nóng về ô nhiễm không khí, đặc biệt không có khu vực ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng.
 
 
Hiện tổng lượng chất rắn phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 197.908,3 tấn, trong đó có 59,5 tấn chất thải nguy hại; 74.628,2 tấn chất thải rắn sinh hoạt thông thường. Toàn tỉnh hiện có 08/08 huyện, thành phố được đầu tư cơ sở hạ tầng và lò đốt rác thải sinh hoạt.
 
 
Đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đến nay, tỉnh đã xử lý được điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại Bản Vén, xã Đôn Phong (huyện Bạch Thông); rà soát, điều chỉnh dự án của 04 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn.
 
 
Tới đây, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hành động của người dân trong bảo vệ môi trường.
Hoàng Phi
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn