Nâng cao vai trò của Hội NDVN trong thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020
10:45 - 31/08/2021
(MTNT)- Theo thống kê, hoạt động nông nghiệp đã sử dụng hóa chất vào khoảng 7,3 - 8,6 triệu tấn/năm; thuốc bảo vệ thực vật khoảng 110.000-150.000 tấn/năm. Bên cạnh đó, khu vực nông thôn còn phải gánh chịu những tác động do ô nhiễm từ chăn nuôi,nuôi trồng thủy sản; trong sinh hoạt cũng làm phát sinh  lượng chất thải rắn khoảng 28.394 tấn/ngày…
Đến nay, Trung ương Hội NDVN đã hướng dẫn, chỉ đạo Hội ND các tỉnh, thành xây dựng thành công hàng trăm mô hình điểm về thu gom, phân loại và xử lý rác thải.


Với mục tiêu cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, phát triển kinh tế bền vững, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường 2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Trong đó, các chính sách về quản lý chất lượng môi trường, nhất là chính sách về bảo vệ môi trường nông thôn - nền tảng phát triển đã được quy định rất cụ thể.


Theo đó, Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã có nhiều điểm đổi mới căn bản, bao gồm: Lần đầu tiên, cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường; tăng cường công khai thông tin, tham vấn, phát huy vai trò giám sát, phản biện, bảo đảm quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư khi tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.


Đặc biệt, Luật Bảo vệ môi trường 2020 dành riêng một điều (Điều 58) quy định về bảo vệ môi trường nông thôn. Đây là điểm mới hoàn toàn so với Luật Bảo vệ môi trường 2014, trong đó quy định các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.


Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của các Bộ có liên quan và Ủy ban Nhân dân các cấp trong bảo vệ môi trường nông thôn; trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội bao gồm Hội ND trong việc vận động cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn…

 
Đến nay, Trung ương Hội NDVN đã hướng dẫn, chỉ đạo Hội ND các tỉnh, thành xây dựng thành công hàng trăm mô hình điểm về thu gom, phân loại và xử lý rác thải, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Tiêu biểu như: Mô hình “Ba không trên đồng ruộng” tại Đà Nẵng; “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại cánh đồng sản xuất nông nghiệp tập trung” ở Hải Phòng; chi Hội ND “Nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch” tại Đồng Tháp; “Hàng cây nông dân” tại Lâm Đồng, Bắc Ninh…

Minh Nhật
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn