Các cấp Hội triển khai nhiều giải pháp linh hoạt để bảo vệ môi trường
10:33 - 15/07/2021
(MTNT) – Những năm qua, Hội Nông dân Việt Nam luôn xác định công tác bảo vệ môi trường có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Các cấp Hội đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động giúp hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia bảo vệ môi trường nông thôn.

Tại nhiều địa phương đang triển khai xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường nông thôn hiệu quả giúp cảnh quan nông thôn mới ngày càng sạch đẹp, trù phú

 
Đồng thời, Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN cũng chỉ đạo các cấp Hội tập trung nguồn lực, hàng năm chủ động phối hợp với ngành chức năng trên địa bàn triển khai và phát động các phong trào, xây dựng thành công nhiều mô hình thiết thực về bảo vệ môi trường. Thông qua đó, đã thu hút sự quan tâm, đồng tình hưởng ứng và cùng chung tay tham gia của đông đảo hội viên, nông dân cả nước cũng như đóng góp tích cc trong công tác gim nghèo của các địa phương.

 
Nhờ những nỗ lực và sự linh hoạt trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác bảo vệ môi trường nông thôn của các cấp Hội đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đáng chú ý, nhiều hoạt động đã đi vào chiều sâu, có tính thiết thực. Qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý của các cấp, các ngành chức năng cũng như nâng cao nhận thức chung của cả cộng đồng trong việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

 
Thời gian qua, Hội ND tỉnh Bắc Giang luôn chủ động phối hợp với ngành chức năng trên địa bàn xây dựng các kế hoạch và triển khai nhiều chương trình hành động cụ thể hàng năm nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng đất đai.

 
Để hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng đi vào nề nếp, dần trở thành thói quen hàng ngày, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức 9.136 buổi tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân tham dự. Hội còn tổ chức phát động rộng rãi phong trào “Ngày chủ nhật xanh” tại khắp các cơ sở. Theo đó, định kỳ vào ngày 14 hàng tháng, hội viên, nông dân sẽ tích cực ra quân đồng loạt làm vệ sinh đường làng, ngõ, xóm, tham gia thu gom rác thải trên các đồng ruộng...

 
Đến nay, toàn tỉnh có 2.429 km2 đường được triển khai hoạt động này với trên 140.000 lượt hội viên, nông dân thường xuyên tham gia dọn dẹp, làm vệ sinh. Các cấp Hội còn vận động hội viên, nông dân tích cực thu gom trên 11.000 tấn rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật; nạo vét trên 4.800 km2 kênh mương nội đồng; khơi thông 6.629 km2 cống rãnh; chăm sóc và trồng mới trên 40.000 cây xanh, cây ăn quả...

 
Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, tỉnh Hội tổ chức phát động cho các chi, tổ Hội và triển khai tới từng gia đình hội viên, nông dân tham gia ký cam kết thực hiện 6 nội dung "Gia đình đảm bảo vệ sinh môi trường"; đưa tiêu chí bảo vệ môi trường vào làm chỉ tiêu để xếp loại và bình xét thi đua. Các cấp Hội còn vận động hội viên, nông dân tích cực thực hiện phong trào 3 sạch, gồm “Ăn sạch- ở sạch- sản xuất sạch”.

 
Định kỳ hàng năm, các cấp Hội đều tổ chức hội nghị để đánh giá, tổng kết nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tổ chức Hội đã triển khai thực hiện tốt. Từ đó, Hội tiếp tục tuyên truyền, phát động và nhân ra diện rộng những mô hình, cách làm hay, hiệu quả.

 
Đặc biệt, có gần 20 sáng kiến, giải pháp về bảo vệ môi trường của cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh được xây dựng và đề xuất. Nhiều sáng kiến đã đạt được một số giải thưởng về môi trường; tiêu biểu là giải pháp “Vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, vỏ thuốc BVTV, xây hầm khí biogas xử lý chất thải trong chăn nuôi” của chi Hội thôn Hốt Hồ, xã Hương Vĩ- huyện Yên Thế đã đạt giải thưởng môi trường của cấp tỉnh và Trung ương.

 
Để nâng cao hiệu quả sản xuất, giúp hội viên, nông dân gia tăng về giá trị và thu nhập, các cấp Hội cũng thường xuyên đẩy mạnh và khuyến khích việc tích cực ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Đồng thời, vận động bà con đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kịp thời điều chỉnh mùa vụ để thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp...

 
Hàng năm, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo mỗi cơ sở Hội lên kế hoạch, triển khai xây dựng mô hình điểm Hội ND tham gia bảo vệ môi trường nông thôn phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, nhiều đơn vị Hội cấp cơ sở đã tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hiện, toàn tỉnh có 226/226 cơ sở Hội tham gia hưởng ứng và triển khai xây dựng được 275 mô hình Hội ND tham gia bảo vệ môi trường nông thôn.

 
Nhiều mô hình đã căn cứ vào tình hình thực tiễn của cơ sở để xây dựng, đặt ra các mục tiêu và hiệu quả cần phấn đấu đạt được nên vận động được đông đảo hội viên, nông dân tự giác làm theo. Điển hình như: Mô hình “Tuyến đường nông dân tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp”; “chi Hội ND thu gom rác thải”; chi Hội ND “đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng”; “Một hố rác - một cây xanh”…

 
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Quảng Ninh cũng đã thường xuyên chỉ đạo các cấp Hội tăng cường sự phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để triển khai có hiệu quả công tác tham gia bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

 
Hàng năm, Hội ND tỉnh cũng chủ động xây dựng kế hoạch và tham gia các hoạt động cụ thể để hưởng ứng các sự kiện, chủ đề lớn về môi trường như: Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường, phong trào phòng chống rác thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu...

 
Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trang bị và bổ sung các kiến thức cho cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn. Nội dung tuyên truyền được các cấp Hội tập trung chủ yếu về: Bảo vệ môi trường; kỹ thuật thu gom, phân loại rác thải tại hộ gia đình, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật; chuyển đổi sản xuất theo quy trình trồng trọt, chăn nuôi an toàn vệ sinh thực phẩm, đạt tiêu chuẩn VietGAP…

 
Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng và duy trì được gần 100 mô hình bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các khu sản xuất; 215 hầm biogas. Các cấp Hội cũng tập trung chỉ đạo việc xây dựng các mô hình xử lý rác thải, mô hình ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi; xây dựng 638 chi Hội thực hiện tiêu chí “Đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng”...

 
Đáng chú ý, Hội ND tỉnh đưa chỉ tiêu “Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường” trở thành một trong những chỉ tiêu chính để tiến hành việc đánh giá, xếp loại hàng năm.


Trên cơ sở đó, các cấp Hội xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với các ngành để triển khai thực hiện các chương trình, hoạt động. Thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã huy động được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên, nông dân trong thực hiện tiêu chí về môi trường.

 
Các cấp Hội trong tỉnh căn cứ theo tình hình thực tế ở địa phương đã mạnh dạn đề xuất, xây dựng những hoạt động và phong trào cụ thể. Đồng thời, tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân cùng tham gia hưởng ứng nhằm bảo vệ môi trường nông thôn xanh- sạch- đẹp.

 
Tiêu biểu như: Hội ND thành phố Cẩm Phả với trào “TP Cẩm Phả- Thành phố triệu đóa hoa hồng" đã vận động hội viên, nông dân ra quân trồng mới 600 cây hoa hồng; Hội ND thành phố Hạ Long vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia nạo vét, làm sạch 41.128m2 kênh mương nội đồng để phục vụ sản xuất; Hội ND thị xã Đông Triều tổ chức tập huấn cho 357 hội viên, nông dân cơ sở về xây dựng mô hình bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với thu gom, xử lý rác thải trong sản xuất nông nghiệp; Hội ND thành phố Uông Bí đang duy trì và phát huy tốt mô hình tái chế rơm rạ sau thu hoạch thành phân bón hữu cơ thân thiện với môi trường...

 
Hầu hết tại các cấp Hội trong tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình, phong trào hội viên, nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực. Tại nhiều cánh đồng sản xuất đang được bà con nông dân hưởng ứng việc xây dựng mô hình thu gom rác thải sinh hoạt gắn với việc thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng.


Một số địa phương đã triển khai tốt hoạt động này như: Huyện Quảng Yên, huyện Đầm Hà, thị xã Đông Triều, thành phố Hạ Long... Qua đó, từng bước giúp hội viên, nông dân khắc phục thói quen xả thải các phế phẩm nông nghiệp, vỏ chai lọ thuốc bảo vệ thực vật tùy tiện, bừa bãi khắp nơi như trước đây.

 
Năm 2021, trên cơ sở các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của tỉnh, Hội ND tỉnh cũng đã lựa chọn một số mô hình phù hợp để tập trung chỉ đạo triển khai. Cụ thể như: Xây dựng 638 chi Hội “Đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng”; xây dựng 510 bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các khu sản xuất; 215 hầm biogas; các mô hình xử lý rác thải, ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi...

 
Đặc biệt, Hội ND tỉnh đã tiến hành rà soát, lựa chọn địa bàn và đăng ký xây dựng mô hình "Xây dựng mô hình cộng đồng quản lý, phân loại, thu gom và xử lý rác thải nhựa vùng ven biển Vịnh Hạ Long”. Đây được xem là một trong số các mô hình dân vận khéo của các cấp tập trung triển khai trong năm 2021. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân nói riêng cũng như cộng đồng dân cư nói chung trên địa bàn trong việc bảo vệ môi trường nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

 
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, 
Trung ương Hội NDVN tích cực chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng cùng cấp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ môi trường ở nông thôn. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục giúp cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường nông thôn. Bên cạnh đó, vận động nguồn lực, huy động hội viên, nông dân đẩy mạnh việc phát triển, nhân rộng các mô hình, cách làm hay về bảo vệ môi trường nông thôn, nông nghiệp; nhất là các hoạt động, mô hình về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới tại các địa phương một cách thiết thực và hiệu quả.

 

Lê Thương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn