Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
12:55 - 01/02/2021
Theo kết quả công bố tại Đại hội XIII của Đảng tối ngày 30/1, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với số phiếu cao. 

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII


Theo kết quả công bố tại Đại hội XIII của Đảng tối ngày 30/1, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với số phiếu cao.
 

Đồng chí Lương Quốc Đoàn trúng cử Ban Chấp hành Trung ương lần đầu. 


Ghi chú: 

Xem danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại đây

Nguồn: Danviet.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn