Quế Võ triển khai 194 vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao
10:09 - 31/07/2019
Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ SX nông nghiệp của UBND tỉnh Bắc Ninh, vụ mùa 2019 huyện Quế Võ đã triển khai xây dựng được 194 vùng SX lúa năng suất cao, chất lượng cao.

Trong đó riêng giống lúa BC15 đã có 146 vùng SX trải đều tại 20 xã trên địa bàn với tổng diện tích 1.727 ha. Giống lúa Bắc thơm số 7, Quế Võ quy hoạch được 22 vùng SX tại 12 xã với tổng diện tích 226,8 ha. Giống lúa Thiên ưu 6 có 3 vùng SX tại xã Việt Thống, Hán Quảng, diện tích 19,9 ha. Giống lúa nếp 97 có 7 vùng SX, diện tích 40,6 ha.

Bên cạnh đó còn có 9 vùng SX giống lúa TBR279 tại 5 xã, diện tích 57,7 ha; 6 vùng SX giống lúa Đài thơm tại 4 xã diện tích là 49,5; 1 vùng SX giống lúa Nếp 9603 tại xã Hán Quảng, diện tích là 5 ha.

Ngoài ra huyện còn xây dựng có 3 mô hình thử nghiệm giống lúa VNR20 tại thôn Lạc Xá - Quế Tân với diện tích 2 ha, giống lúa MI 8-1 tại thôn Đồng Sài xã Phù Lãng với diện tích 1 ha và giống lúa Đài thơm 8 tại thôn Lựa xã Việt Hùng với diện tích 2 ha.

DUY CẢNH
Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn