80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025
11:29 - 25/04/2022
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng ít nhất thêm 1,5 lần so với năm 2020.

Sáng qua (21/4), diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chủ trì.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, đến hết năm 2020, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã vượt 12,4% số xã đạt chuẩn so với mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020.

Cụ thể, tính đến tháng 4/2022, cả nước có 5.706/8.227 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 663 xã đạt chuẩn nâng cao và 71 xã đạt chuẩn kiểu mẫu. 225 đơn vị cấp huyện thuộc 55 tỉnh, thành phố đã được Thủ tướng công nhận hoàn thành nhiệm vụ, 16 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn, trong đó có 5 tỉnh gồm Nam Định, Đồng Nai, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương được Thủ tướng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng ít nhất thêm 1,5 lần so với năm 2020. Ảnh: Hoàng Anh.

Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng ít nhất thêm 1,5 lần so với năm 2020. Ảnh: Hoàng Anh.

Trong giai đoạn này cả nước đã có 63/63  tỉnh, thành phố đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Đã có 7.463 sản phẩm OCOP của 4.061 chủ thể OCOP đạt từ 3 sao trở lên, 20 sản phẩm được công nhận sản phẩm 5 sao cấp quốc gia. Sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định được giá trị và chất lượng trên thị trường và được người dân tín nhiệm. Các sản phẩm OCOP 5 sao đã được các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng, lựa chọn làm quà tặng trong các hội nghị quan trọng và các chuyến công tác nước ngoài.

Cũng theo Bộ NN-PTNT, mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí. Ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó, ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

17 - 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 60% số thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn theo các tiêu chí do UBND cấp tỉnh quy định. Đặc biệt, phấn đấu thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Để hoàn thành các mục tiêu nêu trên, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục thực hiện 11 nội dung thành phần bao gồm 54 chỉ tiêu cụ thể. Tập trung triển khai 6 chương trình chuyên đề, gồm: Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới NTM thông minh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí tối thiểu là 196.332 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách Trung ương 39.632 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 156.700 tỷ đồng.

Nhằm tập trung thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã được phê duyệt, Bộ NN-PTNT đề nghị các bộ, ngành Trung ương sớm xây dựng kế hoạch hành động và tổ chức triển khai ngay. Chủ trì, phối hợp với Bộ NN-PTNT, cơ quan có liên quan và địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai các nội dung thành phần và các tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Hoàn thiện phương án giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phấn đấu 5 năm 2021 - 2025 và hằng năm báo cáo Thủ tướng xem xét, giao các địa phương thực hiện.

Các cơ quan Ủy ban Dân tộc, Bộ LĐ-TB&XH nghiên cứu, ban hành kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương lồng ghép vốn bố trí thực hiện các dự án thành phần của 2 Chương trình Mục tiêu quốc gia còn lại để hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn, huyện nghèo phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt theo các quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, nhất là mục tiêu không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí.

Các địa phương khẩn trương xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trong giai đoạn 5 năm và hàng năm bao gồm các nội dung: Kế hoạch về nguồn vốn, mục tiêu, nhiệm vụ gửi cơ quan chủ trì Chương trình, cơ quan chủ trì nội dung thành phần và các cơ quan liên quan theo quy định...

Hoàng Anh
Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn