Xây dựng NTM bền vững
09:36 - 23/03/2022
Tiếp nối những kết quả đã đạt được, năm 2022, Quảng Ninh sẽ thực hiện xây dựng NTM theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Theo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quảng Ninh, tính riêng trong năm 2021, dù ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, song chương trình xây dựng NTM vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, các sở, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo xây dựng NTM từ nhà ra ngõ, từ thôn lên xã, huyện. Xác định rõ vai trò chủ thể của người dân trong việc bàn và quyết định các nội dung trong nhiệm vụ xây dựng NTM.

Huyện Đầm Hà và Hải Hà (Quảng Ninh) được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2021. Ảnh: Nguyễn Thành

Huyện Đầm Hà và Hải Hà (Quảng Ninh) được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2021. Ảnh: Nguyễn Thành

Trong năm qua, đã có 6 xã đạt chuẩn NTM; 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có hai huyện gồm Đầm Hà và Hải Hà đạt chuẩn NTM. Toàn tỉnh cũng phát triển được 95 sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm toàn tỉnh lên hơn 500 sản phẩm. Trong đó, 224 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên; 3 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia; 6 sản phẩm đạt 5 sao cấp tỉnh. 

Bước sang năm 2022, Quảng Ninh sẽ tập trung hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM gắn với việc đảm bảo lồng ghép nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh ở các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Tập trung nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí theo các bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, sẽ tiếp tục triển khai xây dựng NTM, gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững.

Nguyễn Thành
Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn