Đồng Tháp không ngừng 'nâng chất' các xã đạt chuẩn
17:39 - 11/01/2021
Đây là tiêu chí để tiếp tục tạo động lực mới cho người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.
Năm 2020 toàn tỉnh Đồng Tháp có 98/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

 

Ông Nguyễn Phước Thiện, GĐ Sở NN-PTNT Đồng Tháp cho biết: Năm 2020 toàn tỉnh có 98/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đó chính là thành quả của sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nhằm duy trì và không ngừng nâng chất các tiêu chí nông thôn mới trong giai đoạn 2016 - 2020.

Tuy nhiên, một trong những trở ngại khi tiến lên xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu là tiêu chí thu nhập của người dân nông thôn (60 triệu đồng/người/năm) và duy trì tốt các chỉ tiêu mềm như: Y tế, nước sạch, giáo dục và đào tạo, môi trường, an ninh trật tự xã hội.

Do vậy, để tiếp tục nâng chất các xã đã đạt chuẩn cũng như tạo động lực mới cho người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu thì cần phải tập trung phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập cho người dân nông thôn trên nền tảng thế mạnh, tiềm lực sẵn có của địa phương thông qua tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình khởi nghiệp, chương trình mỗi xã một sản phẩm và giải quyết việc làm.

Theo ông Thiện, bên cạnh đó luôn đổi mới công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới theo phương châm “đúng nội dung, đúng đối tượng” và phương thức “người dân vận động người dân”, phát huy hoạt động các tổ chức cộng đồng hiện có như: Hội quán, Tổ nhân dân tự quản…

Phát huy tinh thần tích cực tham gia của người dân vào công tác bảo quản, duy tu và bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông thôn đã được đầu tư xây dựng theo phương châm “tự quản, cùng sử dụng”.

Theo kế hoạch trong năm 2021 có 4 xã (Tân Phước - huyện Tân Hồng, An Phong và Tân Thạnh - huyện Thanh Bình, Phú Ninh - huyện Tam Nông) và 2 huyện (Châu Thành, Cao Lãnh) sẽ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới.

LÊ HOÀNG VŨ
Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn