Nhân rộng mô hình tái chế rơm, rạ sau thu hoạch

02:59 - 21/11/2022

(MTNT) – Hiện nay, thay vì đốt rơm rạ sau thu hoạch, bà con nông dân các địa phương đã sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý rơm rạ trên cây lúa, từng bước tạo ra những cánh...

Hội ND Sóc Trăng: Bảo vệ môi trường gắn với phát triển nông nghiệp bền vững

04:49 - 28/12/2017

(MTNT) - Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng an ninh, các cấp Hội ND còn đặc biệt coi trọng công tác bảo...

Bảo vệ môi trường trong phát triển chăn nuôi: Bài toán khó

09:40 - 12/09/2017

(TNNN) - Những năm qua, chăn nuôi đã tạo nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ nông dân ở nhiều tỉnh, thành, góp phần vào sự phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho nhân dân.

Tích cực cải thiện môi trường làng nghề

04:25 - 23/11/2015

(MTNT) - Làng nghề ở nước ta thường mang tính tự phát, quy mô nhỏ, thiết bị sản xuất thủ công, lạc hậu, mặt bằng sản xuất nhỏ hẹp. Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ môi trường của...

Đẩy mạnh kiểm soát ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông, lâm, thủy sản

10:04 - 01/09/2015

(MTNN) - Những năm qua, sản xuất nông nghiệp nước ta đang chuyển dịch từng bước từ quy mô nông hộ nhỏ sang sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, áp dụng các kỹ thuật, công nghệ mới...

Xây dựng Nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường

08:34 - 26/06/2015

(MTNT) - Vấn đề ô nhiễm rác thải sinh hoạt và rác thải chăn nuôi tại vùng nông thôn. Các giải pháp nhằm xây dựng nông thôn mới thân thiện với môi trường: thu gom rác thải thường xuyên, nâng...

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn