Vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn vẫn còn nhiều bất cập

11:11 - 18/11/2020

(MTNT) – Những năm gần đây, mặc dù chính quyền các tỉnh, thành phố trong cả nước đã quan tâm và có nhiều nỗ lực nhằm cải tạo diện mạo của các vùng nông thôn cũng như nâng cao chất...

Báo động tình trạng ô nhiễm nguồn nước

08:21 - 26/10/2020

(MTNT)- Hiện nay, vấn đề ô nhiễm nguồn nước ở Việt Nam đã và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (Unicef), tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở Việt Nam đang đứng...

Thành phố Hà Nội: Giảm thiểu sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp

10:00 - 28/08/2020

(MTNT) – Thời gian qua, chính quyền cùng các cấp, các ngành chức năng của thành phố đã có nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu việc sử dụng các loại hóa chất độc hại trong quá trình sản xuất nông...

Gia tăng ô nhiễm môi trường từ thuốc bảo vệ thực vật

04:42 - 26/08/2020

(MTNT)- Hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) đóng vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, đó là phòng, trừ dịch bệnh, bảo vệ cây trồng. Tuy nhiên, ngày càng xuất hiện tình trạng lạm dụng thuốc BVTV...

Báo động tình trạng ô nhiễm nước thải nông nghiệp

04:42 - 25/08/2020

(MTNT)- Nước thải nông nghiệp đang là một trong những nguyên nhân chính gây ảnh hưởng đến nguồn nước tại các địa phương có hoạt động sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn.

Gia tăng ô nhiễm môi trường biển

04:42 - 24/08/2020

(MTNT)- Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng do hậu quả của sức ép dân số, tăng trưởng kinh tế, khả năng quản lý và sử dụng kém hiệu quả các...

Tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn

08:47 - 26/06/2020

Tại Nam Định, áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước vào trồng trọt, nhất là cho cây trồng trên cạn đã đem lại nhiều ưu điểm, hiệu quả cao cho người dân.

Bắc Giang: Nhiều mô hình bảo vệ môi trường nông thôn

04:35 - 12/06/2020

(MTNT)- Hiện nay, tỉnh đã có nhiều mô hình thu gom, xử lý rác thải hiệu quả.

Bắc Ninh: Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt trên 90%

04:35 - 11/06/2020

(MTNT)- Thời gian qua, tỉnh đã đầu tư xây dựng và vận hành các điểm tập kết nhằm thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn các địa phương đã thành lập được các tổ, đội thu...

Yên Bái: Tích cực xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn

04:35 - 09/06/2020

(MTNT) – Yên Bái là một tỉnh miền núi, với 30 dân tộc anh em chung sống chiếm hơn 56% dân số toàn tỉnh. Bà con dân tộc còn giữ nhiều phong tục tập quán lạc hậu khiến môi trường...
Nông dân với chương trình môi trường nông thôn