Báo động ô nhiễm môi trường từ thuốc bảo vệ thực vật

09:38 - 06/09/2023

(MTNT) – Thuốc bảo vệ thực vật đóng vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp đó là phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ cây trồng.

An toàn sinh học trong chăn nuôi

09:31 - 26/07/2023

(MTNT) - Đó là hướng đi bền vững cho ngành chăn nuôi và cũng là định hướng phát triển chăn nuôi của ngành nông nghiệp nhằm bảo vệ đàn vật nuôi hiệu quả hiện nay.

Thái Bình: Vận động hội viên, nông dân tham gia bảo vệ môi trường

12:00 - 29/11/2022

(MTNT) - Những năm qua, các cấp Hội ND trong huyện đã đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng NTM...

Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ dân và mô hình thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại Cần Thơ

10:00 - 29/11/2022

(MTNT) - Với đặc tính dễ phân huỷ và có thể xử lý đơn giản thành phân bón cho cây trồng của rác thải hữu cơ, năm 2022, Hội Nông dân thành phố Cần Thơ được Trung tâm Môi trường...

Nông dân Bình Lục lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường

02:00 - 29/10/2022

(Cổng ĐT HND) - Nhằm chung tay bảo vệ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường vùng nông thôn, Hội Nông dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh truyền thông lồng ghép với Chương trình xây dựng nông...

Thuận Thành (Bắc Ninh) : Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong bảo vệ môi trường

02:00 - 29/10/2022

(Cổng ĐT HND) - Trong những năm qua, Hội Nông dân các cấp trong huyện Phù Ninh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, đặc biệt là...

Nông dân Thuận Thành tích cực bảo vệ môi trường nông thôn

02:00 - 29/10/2022

(Cổng ĐT HND) - Phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua, những năm qua, các cấp Hội ND huyện Phù Ninh tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia...

Quảng Trị: Đồng thuận bảo vệ môi trường

11:00 - 29/10/2022

(MTNT) - Phát huy những giá trị về biển trong phát triển kinh tế, cũng như các địa phương khác tỉnh Quảng Trị cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhất là tình trạng xả...

Nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường cho hội viên, nông dân

02:12 - 04/10/2022

(MTNT) - Thời gian qua, Hội ND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, phát huy vai trò trung tâm nòng cốt trong công tác bảo vệ môi...

Chú trọng xử lý ô nhiễm trong chăn nuôi

02:08 - 02/10/2022

(MTNT) - Xử lý tốt vấn đề môi trường trong chăn nuôi sẽ giúp việc chăn nuôi đạt hiệu quả, tránh xảy ra tình trạng ô nhiễm, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn