Bảo vệ môi trường biển bền vững

09:40 - 09/11/2020

(MTNT) -Biển đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động kinh tế liên quan đến biển thì môi...

Ô nhiễm môi trường nông thôn

09:51 - 02/11/2020

(MTNT) – Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường (ÔNMT) đang là mối quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt là tình trạng ÔNMT ở nông thôn do chất thải của các nhà máy, rác thải từ sinh...

Xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề

09:32 - 01/11/2020

(MTNT) - Các làng nghề truyền thống đã và đang có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế của nhiều địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, một trong những vấn đề thách thức đang đặt ra...

Người dân thôn Sủng Là đã biết dùng nhà tiêu hợp vệ sinh

04:43 - 28/10/2020

(MTNT)- Việc triển khai và thực hiện mô hình xây dựng Nhà tiêu hợp sinh thái bảo vệ môi trường đã làm thay đổi nhận thức của các hộ dân, góp phần cải thiện tình hình vệ sinh môi trường...

Hội viên, nông dân xã Quân Hà tích cực tham gia giữ gìn môi trường nông thôn

04:43 - 28/10/2020

(MTNT)- Hội Nông dân đã cùng các cấp, các ngành tập trung công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức với mục tiêu là làm thay đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân thống nhất, đoàn kết trong...

Hội ND cấc cấp tích cực bảo vệ môi trường

10:36 - 06/10/2020

(MTNT) - Thời gian qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao ý thức, xây dựng những mô hình hay về bảo vệ môi trường nhằm góp phần bảo vệ...

Xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi

10:21 - 02/10/2020

(MTNT) - Hiện nay, ngành chăn nuôi có xu hướng chuyển dịch từ quy mô nông hộ sang chăn nuôi tập trung và thâm canh với quy mô lớn. Cùng với xu hướng đó, ô nhiễm môi trường (ÔNMT)...

Gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí ở Việt Nam

09:43 - 07/09/2020

(MTNT) – Hiện nay, môi trường không khí ở thành thị và nông thôn tại nhiều quốc gia đều có các chất ô nhiễm độc hại vượt quá giá trị chất lượng trung bình do Tổ chức Y tế...

Nhiều bất cập trong xử lý rác thải nông thôn

09:51 - 06/09/2020

(MTNT) - Thống kê của Bộ TN&MT, bình quân, lượng chất thải sinh hoạt nông thôn phát sinh trong cả nước khoảng 32.000 tấn/ngày. Song tỷ lệ thu gom còn thấp.

Nam Định: Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

11:21 - 26/08/2020

(MTNT)- Nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường (BVMT), nên ngay từ năm đầu triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định đã ban...

Bài đọc nhiều nhất

Nông dân với chương trình môi trường nông thôn