Nông dân với chương trình môi trường nông thôn
Chiềng Khoang nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Chiềng Khoang nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn, nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị xã hội. Chiềng Khoang là xã thứ 5 được huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) chọn phấn...
Nghệ An: Gian nan quản lý tài nguyên rừng

Nghệ An: Gian nan quản lý tài nguyên rừng

Với hơn 1.160.242 ha, Nghệ An là tỉnh có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn nhất cả nước. Dù sở hữu tiềm năng to lớn nhưng hiệu quả kinh tế mang lại còn khá nhỏ giọt.