Nông dân với chương trình môi trường nông thôn
Cây giống héo úa, trễ vụ trồng rừng

Cây giống héo úa, trễ vụ trồng rừng

Nhiều vườn ươm sản xuất cây giống lâm nghiệp đang gặp khó khăn. Ở một số vườn ươm, cây con chết đến 40% khiến việc cung ứng giống trồng rừng ra thị trường chậm hơn mọi năm.