Nông dân với chương trình môi trường nông thôn
Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cấp nước sạch nông thôn

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cấp nước sạch nông thôn

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2021-2025” đang được Bộ NN&PTNT xây dựng với các giải pháp như: Ưu tiên hỗ trợ ngân sách Nhà nước...