Nông dân với chương trình môi trường nông thôn
Tác hại của chất thải nhựa ra môi trường

Tác hại của chất thải nhựa ra môi trường

(MTNT)- Hiện trên thế giới cứ mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được bán ra, mỗi năm 5.000 tỷ túi nilon được tiêu thụ. Còn ở Việt Nam, thống kê bình quân, mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng...
Vườn mẫu làm đòn bẩy

Vườn mẫu làm đòn bẩy

Sau khi hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã triển khai “tiêu chí thứ 20” gồm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, HTX nông nghiệp kiểu mẫu, đoạn...